Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

Bất ngờ từ lá đơn trước giờ xét xử

Bảo vệ pháp luật
05/03/2018
Trước giờ xét xử, bị cáo bất ngờ gửi lá đơn trình báo trình bày mình không phải người gây ra tại nạn. Hung thủ là ai? Xin mời đón xem!
Có thể bạn thích?