Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:04.6270 2173

Chủ động phát hiện tội phạm tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp để yêu cầu giải quyết

Bản tin KSTV
03/01/2018
Ngày 02/10/2018, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp VKSNDTC tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018
Có thể bạn thích?